Verslagen, verhalen en verwijzingen


regiomarketing

2006 - 2008blanke Regiomarketing Zuidwest Fryslân
blanke i.o.v. Stichting Stimulering Zuidwest Fryslân.


Toerisme met zorg2007-2008 
blanke Toerisme met Zorg is toerisme met economisch perspectief Zuidwest Fryslân
blanke i.o.v. Zorggroep Hof & Hiem, Zorggroep Tellens, Thuiszorg ZWF, Talant
blanke en de provincie Fryslân.
pdf-icon-small  Naslagwerk Toerisme met Zorg


Nieuwe Markten2010-2011
blanke Nieuwe Markten Friese Meren  
blanke i.s.m. Telos, Urban Unlimeted, ZKA en de provincie Fryslân.
pdf-icon-small  Actieplan Nieuwe Markten


port-fries-waddengebied2010-2011
blanke Toerisme met Zorg is toerisme met economisch perspectief Fries Waddengebied 
blanke i.o.v. Stichting Partoer CMO
pdf-icon-small  Toerisme met Zorg Fries Waddengebied


2012 Grutsk  
blanke Businessplan Bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân  
blanke i.o.v. lokale en provinciale overheid.

video Klik hier voor de film "Grutsk" (duur 20 minuten)


lanbouwagenda2012
   Landbouwagenda Zuidwest Fryslân. De markering van een proces om te komen tot
   een breed gedragen landbouwagenda voor de regio.
   Een agenda met concrete projecten.
pdf-icon-small  Landbouwagenda Zuidwest Fryslân


 2014
   
Haalbaarheidsonderzoek / Initiatieffase

   Bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân.
   
pdf-icon-small  Businessplan Bezoekerscentrum


 subsidieregeling microprojecten2015

Evaluatie, subsidieregeling voor micro-ondernemingen 
in de regio Zuidwest Fryslân periode 2007-2013.

Conclusie: de subsidieregeling voor micro-ondernemingen heeft ondernemers aantoonbaar gesteund en gestimuleerd in hun vestigings- en/of uitbreidingsplannen, én heeft veel meer effecten teweeg gebracht dan in de aanvragen- en adviesprocedures werden verwacht.

pdf-icon-small   Evaluatie rapport subsidieregeling voor micro-ondernemingen


 2011 - Hedene-bikefryslan
  E-BIKEFRYSLAN

  Betrokken als initiatiefnemer en projectleider.

  Klik hier voor een korte film over het wereldrecord E-Bike

  Resultaat: 150 e-bikes staan verspreid over meer dan 30 verhuurpunten 
  in de regio Zuidwest Fryslân. Een samenwerking van vier rijwielhandelaren
  en de toeristische sector.


pdf-icon-small  Flyer E-bikefryslan.nl (2014)
 Klik  hier voor een korte film over het wereldrecord E-Bike